Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Θεαγένειο - Δωρεές

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο είναι το μοναδικό. της χώρας που διαθέτει τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας πλήρως ανακαινισμένο και εκσυγχρονισμένο.

Όπως είναι γνωστό, από το Νοέμβριο του 2018, στο Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας βρίσκονται σε κλινική λειτουργία δύο υπερσύγχρονοι γραμμικοί επιταχυντές τεχνολογίας IMRT, IGRT, VMAT, αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που διασφαλίζουν την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Τμήματος. Επιπλέον, η δωρεά καλύπτει τη διετή δωρεάν συντήρηση του κάθε επιταχυντή και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού, με στόχο την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων.

Τα δυο νέα μηχανήματα συμβάλλουν στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου με ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στην Τεχνολογία της Θεραπευτικής Ογκολογίας.

Ο Σύλλογος μας, κατανοώντας τις συνεχείς ανάγκες του τμήματος αυτού που εξυπηρετεί ασθενείς από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, στέκεται αρωγός σε όποια προσπάθεια συμβάλλει στην βελτίωση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Για το λόγο αυτό, ως Σύλλογος, με κύριο στόχο μας την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έχουμε δωρίσει, κατά καιρούς, συστήματα ακινητοποίησης, καρέκλες, οθόνη για την αίθουσα συνεδριάσεων, υπολογιστή και εκτυπωτή. Πρόσφατα, μάλιστα, δωρίσαμε δυο φορεία κατάλληλα προσαρμοσμένα για την χρήση στο κοβάλτιο.

Παράλληλα, ο Σύλλογος μας και με πρωτοβουλία της Προέδρου Καίτη Κοντοπούλου, εκτιμώντας τις άοκνες προσπάθειες της Διευθύντριας του Τμήματος Μάρθας Χαραλαμπίδου αλλά και του άριστα καταρτισμένου, έμπειρου και ευγενικού προσωπικού της ομάδας της, να συμβάλλουν όχι μόνο στην αποθεραπεία των ασθενών αλλά και διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος, στο τμήμα Ακτινοθεραπείας, εδώ και πέντε χρόνια υλοποιεί ένα εθελοντικό πρόγραμμα, στο χώρο του τμήματος. Σύμφωνα με αυτό και σε συνεργασία, πάντοτε, με τη Διευθύντρια και τη ομάδας της, εθελόντριες του Συλλόγου μας παρευρίσκονται καθημερινά στο χώρο αναμονής των ασθενών και των συνοδών τους, με σκοπό την παροχή κάθε χρήσιμης πληροφορίας, που θα βοηθήσει στην ομαλή προσαρμογή στη διαδικασία της ακτινοθεραπείας.